banner_prisma_6

Prisma

Prisma is een vragenlijst voor de evaluatie en ondersteuning van draagkracht en -last bij mantelzorgers van personen met een beperking. De papieren versie is ontwikkeld door een samenwerking tussen KUL, Odisee en het verwijzersplatform vzw. Brands & Stories zorgde voor het merkverhaal en ontwikkelde een gebruiksvriendelijke applicatie die zowel beschikbaar is als webservice én als mobiele applicatie. De applicatie automatiseert de resultaatbereking. De organisaties kunnen de applicatie zelf beheren.

prisma_2

Merkidentiteit User Experience Digital Consultancy Crowdfunding